Wednesday, 18 April 2012

Sebuah Impian

" The way to do things is to begin" ( Horace Greeley)

Impian yang diiringi dengan semangat, keberanian, keyakinan, pelan dan strategi yang teratur akan membawa kejayaan yang maksimum!

Kebanyakan daripada kita bercita-cita untuk membuka perniagaan. Sesetengah daripadanya membiarkan impian tersebut terkubur begitu sahaja hanya kerana beberapa faktor seperti kekurangan modal, kekurangan kemahiran, tidak yakin dengan diri sendiri dan banyak lagi. Bekerja sendiri sebenarnya memberikan anda lebih kebebasan dan mendorong anda untuk lebih berdisiplin dalam peningkatan diri sendiri. Anda bebas daripada bergantung pada gaji bulanan, bebas dari segi masa iaitu bukan lagi tertakluk kepada waktu kebiasaannya makan gaji selama lapan jam.

Perniagaan yang diceburi itu akan memberikan gambaran bagaimanakah sebenarnya sikap seseorang sebagai pengusaha yang menerajui perniagaan tersebut. Banyak atau sedikit pulangan yang diperoleh, maju atau tidak perniagaan adalah bergantung pada diri sendiri.

Walau bagaimanapun , membina perniagaan yang berjaya dan mampu bertahan lama  adalah tidak semudah disangka. Mengikut Michael E. Gerber  dalam bukunya The E-Myth 9(1995),lebih daripada  sejuta orang yang memulakan berbagai-bagai - bagai jenis  perniagaan dalam setahun di Amerika Syarikat .Statistik menyatakan bahawa pada penghujung tahun, 40% akan terkeluar daripada perniagaan mereka, manakala dalam masa lima tahun ,lebih 80% daripada mereka akan gagal dalam perniagaan diceburi.

 Statistik di Australia pula mendapati bahawa salah satu daripada dua individu yang memulakan perniagaan tidak akan dapat bertahan sehingga ulang tahun yang kedua penubuhan mereka ,manakala 75% perniagaan akan gagal dalam masa tiga tahun  yang pertama.

Langkah pertama adalah sangat penting dalam perniagaan . Jika anda berminat menceburi bidang perniagaan ,mulakan langkah pertama anda, kumpulkan keberanian dan tetapkan tarikh bilakah perniagaan itu akan bermula ?

 Jika keputusan telah dibuat ,langkah seterusnya akan menjadi lebih teratur .Anda mula merancang ,dan membentuk strategi bagaimanakah untuk menjayakan cita2 tersebut .mulakan dengan menilai diri jauh dari dalam diri sendiri . Apakah kemahiran ,bakat, atau kebolehan yang anda ada ? Jika rasanya belum mencukupi ,bagaimanakah akan anda dapati ilmu atau kemahiran  tersebut? Kewangan ,sokongan ,agensi terbabit dengan perniagaan yang bakal anda ceburi seperti pelesenan dan sebagainya .Tuliskan perkara yang berkaitan  dan langkah yang perlu diambil . Sekurang kurang nya untuk rujukan diri sendiri kelak.

Tulis lah cita-cita anda tersebut dan tampalkan ia di dinding bilik mu. Moga ia dapat memberi inspirasi buat diri sendiri untuk mencapai impian kita..

No comments:

Post a Comment